NDIS in Macedonian

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Is English not your first language?

Патека на Националната програма за осигурување при онеспособеност За деца со оштетен слух од раѓање до 6-годишна

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Моето патување со програмата за информации

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 1800 800 110

Text telephone

Phone 1800 555 727
then ask for 1800 800 110

National relay service

Visit the National Relay Service (External website) website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
4 February 2019