Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

O le a le NDIS?

O le Fuafuaga o le Inisiua a le Malo mo le Lē Atoatoa (e ta'u foi o le NDIS) o se ala fou e avatu ai fesoasoani mo tagata Ausetalia e lē atoatoa ma o latou aiga ma fai tausiga.

E mafai e le NDIS ona avatu faatupega, faamatalaga ma lagolago e fesoasoani ai i tagata e le atoatoa e faataunuu o latou faamoemoega. O faamoemoega e ono aofia ai tulaga e pei o le faasiliga o le le ola faalagolago, auai i mea faavaipanoa, faigaluega ma faalelei atili le soifua manuia. I lana fuafuaga o le inisiua, o  taumafaiga a le NDIS e mo le olaga atoa, amata vave ona inivesi i tagata e le atoatoa ina ia faaleleia le taunuuga mulimuli ane i le soifuaga. E avatu foi faamatalaga e le NDIS i tagata e le atoatoa, o latou aiga ma le 'au fai tausiga, ma faaoo i isi auaunaga lagolago i le vaipanoa.

E faapefea ona fesoasoani mai le NDIS ia te a'u ma la'u tamaitiiti?

O tausaga amata o lou alo e tāua tele aua e faatulaga ai iina ala o le a a'oa'oina ai ma le atiina'e mulimuli ane i le olaga. O lagolago e vave ona maua o le a fesoasoani ia te oe e avatu i lou alo le avanoa sili e oo ai i lona tulaga e oo iai lona mafaia.

Ua galulue le Vaega o Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa (NDIA) ma le tele o tagata taulamua i galuega faaofi atu ma su'esu'ega i le amataga ona tupu a'e e fausia se faiga faauilavea e faaofi i le amataga o le tupu a'e (ECEI). Ua faia lenei faiga e faama'oti ai le ituaiga ma le fua o le malosi o le fesoasoani i le faauilavea i le faato'a tupu a'e e fetaui ma lou alo ina ia maua le taunuuga sili. E tāua tele le faaofi vave i tausaga amata i le oo ai i le i'uga sili mo lou alo.

Pe agavaa la'u tamaitiiti mo le NDIS?

E agavaa lou alo i le NDIS pe afai:

  • e 0-26 tausaga le matua;
  • o se sitiseni o Ausetalia pe iai sona visa nofomau poo se visa Vaega Puipuia Faapitoa;
  • ua iai ni i’uga faamautuina o le su’ega o le faalogo e o gatusa ma le faafitauli o taliga poo le faaletonu o le faalogo i le ≥ 25 decibels i se tasi o taliga i le faa2 pe sili a’e o faasosoo lea tulaga, e ono fai ma mea tumau pe faaumiumi;
  • Ma o le faaletonu o le faalogo a lea tagata ua tatau ai ona faaaoga ana lava mea faalogo.

E faapefea ona ou oo i le NDIS?

E mafai ona fesoasoani atu le Australian Hearing e te talosaga mo le oo i le NDIS i lau feiloa'iga muamua poo lou faia i se isi taimi e talafeagai i le valaau i le 1 800 800 110 poo le asiasi i le ofisa NDIS. O lau lava filifiliga. Ae peita'i, o le faatupega a le NDIS o le a fesoasoani i lou alo ia faatelevave ona maua fesoasoani o le faauilavea i le amataga.

O le a le isi mea o le a oo i ai?

I lau faatagaga, o le a faaoo e le Australian Hearing faamaoniga o le faaletonu o le faalogo a lou alo i le NDIA ma o le a e maua mai ai le faamautuina i se tusi ua oo lou alo i le NDIS i ni nai aso e le mamao.

E oo loa lou alo ma ua avea ma se tasi o le NDIS, o le a faafesoota'i atu oe e se tagata o le NDIS i le lua vaiaso e fesoasoani atu i le fausia o se fuafuaga a lou alo. O lea fuafuaga e aofia ai se faatupega fuafua lelei i se aofa'i tatau mo faauilavea i le amataga, ma afai ua talia, ua mafai loa ona e faaaogaina i se vaega e te filifilia e faia faauilavea amata.

I lau feiloa'iga muamua, o le a ta'u atu foi e le Australian Hearing ia te oe le Paaga o le Faauilavea  Amata i le Faato'a Tupu A'e (ECEI) i lou itulagi.  O lau Paaga o le ECEI o le a avea ma au sootaga tumau i le NDIS pe a oo ina maua sau fuafuaga o le NDIS. Afai e iai ni au fesili e uiga i lau fuafuaga NDIS pe mana'omia se isi fautuaga, e mafai ona e talanoa i ai. O le a faafesoota'i atu oe e lau Paaga ECEI e asia poo a mai le gasologa i le fa vaiaso talu ona talia lau fuafuaga.

Koloseri

Faauilavea Amata i le Faato’a Tupu A’e (ECEI)

o le faia lea o lagolago i le faato’a tupu a’e e faaitiitia ai aafiaga o le le atoatoa ma faalelei ai le mafai ona soifua gaoioi le tagata.

Paaga Faauilavea Amata i le Faato’a Tupu A’e

O faalapotopotoga i le itulagi e galulue faapaaga ma le NDIA, e fesoasoani i e auai, o latou aiga ma le au fai auaunaga e faaaoga le NDIS ma isi lagolago i le vaipanoa.

Fai Auaunaga Faauilavea i le Faato’a Tupu A’e

o se pisinisi e faia faauilavea amata faapitoa e faavae i faamaoniga, e fesoasoani i e auai ia taunuu i sini o a latou fuafuaga NDIS. E mafai ona latou filifilia a latou fai auaunaga ma toe sui i soo se taimi, e ta’ua foi lea o filifiliga ma le pulea.

NDIA

Vaega Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa. O le faalapotopotoga a le malo o le Taupulega e faafoeina le NDIS.

NDIS

Fuafuaga o Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa. O se ala fou e avatu ai fesoasoani mo tagata Ausetalia e le atoatoa le malosi, o latou aiga ma le au fai tausiga.

Ala o le NDIS

o le ala e savalia e se tagata e le atoatoa i le NDIS mai le oo i ai e oo i le faaaogaina o lana fuafuaga.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
29 April 2019
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?