Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

O le a le NDIS?

O le Fuafuaga o le Inisiua a le Malo mo le Lē Atoatoa (e ta'u foi o le NDIS) o se ala fou e avatu ai fesoasoani mo tagata Ausetalia e lē atoatoa ma o latou aiga ma fai tausiga.

E mafai e le NDIS ona avatu faatupega, faamatalaga ma lagolago e fesoasoani ai i tagata e le atoatoa e faataunuu o latou faamoemoega. O faamoemoega e ono aofia ai tulaga e pei o le faasiliga o le le ola faalagolago, auai i mea faavaipanoa, faigaluega ma faalelei atili le soifua manuia. I lana fuafuaga o le inisiua, o  taumafaiga a le NDIS e mo le olaga atoa, amata vave ona inivesi i tagata e le atoatoa ina ia faaleleia le taunuuga mulimuli ane i le soifuaga. E avatu foi faamatalaga e le NDIS i tagata e le atoatoa, o latou aiga ma le 'au fai tausiga, ma faaoo i isi auaunaga lagolago i le vaipanoa.

E faapefea ona fesoasoani mai le NDIS ia te a'u ma la'u tamaitiiti?

O tausaga amata o lou alo e tāua tele aua e faatulaga ai iina ala o le a a'oa'oina ai ma le atiina'e mulimuli ane i le olaga. O lagolago e vave ona maua o le a fesoasoani ia te oe e avatu i lou alo le avanoa sili e oo ai i lona tulaga e oo iai lona mafaia.

Ua galulue le Vaega o Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa (NDIA) ma le tele o tagata taulamua i galuega faaofi atu ma su'esu'ega i le amataga ona tupu a'e e fausia se faiga faauilavea e faaofi i le amataga o le tupu a'e (ECEI). Ua faia lenei faiga e faama'oti ai le ituaiga ma le fua o le malosi o le fesoasoani i le faauilavea i le faato'a tupu a'e e fetaui ma lou alo ina ia maua le taunuuga sili. E tāua tele le faaofi vave i tausaga amata i le oo ai i le i'uga sili mo lou alo.

Pe agavaa la'u tamaitiiti mo le NDIS?

E agavaa lou alo i le NDIS pe afai:

  • e 0-26 tausaga le matua;
  • o se sitiseni o Ausetalia pe iai sona visa nofomau poo se visa Vaega Puipuia Faapitoa;
  • ua iai ni i’uga faamautuina o le su’ega o le faalogo e o gatusa ma le faafitauli o taliga poo le faaletonu o le faalogo i le ≥ 25 decibels i se tasi o taliga i le faa2 pe sili a’e o faasosoo lea tulaga, e ono fai ma mea tumau pe faaumiumi;
  • Ma o le faaletonu o le faalogo a lea tagata ua tatau ai ona faaaoga ana lava mea faalogo.

E faapefea ona ou oo i le NDIS?

E mafai ona fesoasoani atu le Australian Hearing e te talosaga mo le oo i le NDIS i lau feiloa'iga muamua poo lou faia i se isi taimi e talafeagai i le valaau i le 1 800 800 110 poo le asiasi i le ofisa NDIS. O lau lava filifiliga. Ae peita'i, o le faatupega a le NDIS o le a fesoasoani i lou alo ia faatelevave ona maua fesoasoani o le faauilavea i le amataga.

O le a le isi mea o le a oo i ai?

I lau faatagaga, o le a faaoo e le Australian Hearing faamaoniga o le faaletonu o le faalogo a lou alo i le NDIA ma o le a e maua mai ai le faamautuina i se tusi ua oo lou alo i le NDIS i ni nai aso e le mamao.

E oo loa lou alo ma ua avea ma se tasi o le NDIS, o le a faafesoota'i atu oe e se tagata o le NDIS i le lua vaiaso e fesoasoani atu i le fausia o se fuafuaga a lou alo. O lea fuafuaga e aofia ai se faatupega fuafua lelei i se aofa'i tatau mo faauilavea i le amataga, ma afai ua talia, ua mafai loa ona e faaaogaina i se vaega e te filifilia e faia faauilavea amata.

I lau feiloa'iga muamua, o le a ta'u atu foi e le Australian Hearing ia te oe le Paaga o le Faauilavea  Amata i le Faato'a Tupu A'e (ECEI) i lou itulagi.  O lau Paaga o le ECEI o le a avea ma au sootaga tumau i le NDIS pe a oo ina maua sau fuafuaga o le NDIS. Afai e iai ni au fesili e uiga i lau fuafuaga NDIS pe mana'omia se isi fautuaga, e mafai ona e talanoa i ai. O le a faafesoota'i atu oe e lau Paaga ECEI e asia poo a mai le gasologa i le fa vaiaso talu ona talia lau fuafuaga.

Koloseri

Faauilavea Amata i le Faato’a Tupu A’e (ECEI)

o le faia lea o lagolago i le faato’a tupu a’e e faaitiitia ai aafiaga o le le atoatoa ma faalelei ai le mafai ona soifua gaoioi le tagata.

Paaga Faauilavea Amata i le Faato’a Tupu A’e

O faalapotopotoga i le itulagi e galulue faapaaga ma le NDIA, e fesoasoani i e auai, o latou aiga ma le au fai auaunaga e faaaoga le NDIS ma isi lagolago i le vaipanoa.

Fai Auaunaga Faauilavea i le Faato’a Tupu A’e

o se pisinisi e faia faauilavea amata faapitoa e faavae i faamaoniga, e fesoasoani i e auai ia taunuu i sini o a latou fuafuaga NDIS. E mafai ona latou filifilia a latou fai auaunaga ma toe sui i soo se taimi, e ta’ua foi lea o filifiliga ma le pulea.

NDIA

Vaega Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa. O le faalapotopotoga a le malo o le Taupulega e faafoeina le NDIS.

NDIS

Fuafuaga o Inisiua a le Malo mo le Le Atoatoa. O se ala fou e avatu ai fesoasoani mo tagata Ausetalia e le atoatoa le malosi, o latou aiga ma le au fai tausiga.

Ala o le NDIS

o le ala e savalia e se tagata e le atoatoa i le NDIS mai le oo i ai e oo i le faaaogaina o lana fuafuaga.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020