Chuẩn bị cho NDIS tại Tây Úc

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) hỗ trợ cho những người Úc khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ. Chương trình hướng tới tự lập, hòa nhập cộng đồng, nghề nghiệp và phúc lợi cho người khuyết tật.

NDIS là gì?

NDIS là một chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc của họ trên toàn nước Úc. NDIS sẽ cung cấp cho tất cả người Úc ở độ tuổi dưới 65, mang khuyết tật vĩnh viễn và đáng kể, các hỗ trợ cần thiết và hợp lý mà họ cần để sống một cuộc sống bình thường.

Ở Tây Úc (WA), NDIS đang được cung cấp dưới hình thức nào?

Kể từ tháng 7 năm 2017, NDIS đã và đang được vận hành theo hai mô hình:

 • WA NDIS (được biết đến với tên gọi My Way) do chính phủ WA quản lý; và
 • NDIS phạm vi toàn quốc do cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) quản lý

Vào tháng 12 năm 2017, chính phủ Khối thịnh vượng chung và WA đã công bố triển khai loại hình NDIS phạm vi toàn quốc ở bang WA và công tác triển khai này bắt đầu từ tháng 7 năm 2018. Điều này tức là kết quả cuối cùng là sẽ hướng tới chỉ có một loại hình NDIS trên khắp nước Úc tại mọi tiểu bang và lãnh thổ Úc.

Người tham gia WA NDIS đang được chuyển tiếp sang NDIS phạm vi toàn quốc theo phương thức phân chia giai đoạn.

NDIA và chính phủ Tây Úc cam kết đảm bảo tiến trình chuyển đổi này hỗ trợ người tham gia, gia đình, người chăm sóc và nhà cung cấp dịch vụ của họ.

NDIS phạm vi toàn quốc có gì khác với WA NDIS?

WA NDIS được cung cấp cho người dân WA bởi Chính phủ bang WA, trong khi NDIS là một chương trình được cung cấp trên phạm vi toàn nước Úc bởi Chính phủ Khối thịnh vượng chung.

Thay đổi này có ý nghĩa gì đối với những đối tượng thuộc chương trình WA NDIS?

Khi NDIS có mặt tại tất cả những khu vực mà các đối tượng trong khuôn khổ WA NDIS sinh sống, họ sẽ nhận được một lá thư từ Chính phủ Tây Úc yêu cầu họ đồng ý chuyển tiếp sang chương trình NDIS toàn quốc. Cung cấp sự đồng ý này giúp người tham gia WA NDIS chỉ phải thay đổi ở mức tối thiểu đối với việc chuyển tiếp các hỗ trợ mà họ đang nhận.

Nếu muốn, những đối tượng chuyển sang NDIS toàn quốc có thể yêu cầu một cuộc tái xét kế hoạch trước khi chuyển tiếp. Hoặc nếu một người nhận hỗ trợ muốn duy trì các hỗ trợ hiện tại, họ hoàn toàn được hoan nghênh để làm điều này. Ở cuộc tái xét kế hoạch, các đối tác NDIS sẽ hỗ trợ cho quý vị và quý vị được hoan nghênh đem theo người chăm sóc hay thành viên trong gia đình của mình, cùng với Điều phối viên Địa phương (Local Area Coordinator) của quý vị.

Thông tin liên quan tới tái xét kế hoạch sau khi chuyển tiếp cũng có sẵn tại trang mạng Tây Úc - hỏi và đáp.

Nếu kế hoạch WA NDIS của quý vị đang chờ được tái xét nhưng NDIS phạm vi toàn quốc vẫn chưa triển khai ở khu vực quý vị sinh sống, tái xét kế hoạch WA NDIS phải được hoàn thành bởi Điều phối viên Địa phương của quý vị.

Sau khi chuyển tiếp, một cuộc tái xét đầy đủ kế hoạch NDIS cho các mục tiêu, chiến lược và hỗ trợ đối với người tham gia sẽ được diễn ra ở ngày tái xét tiếp theo hay trong vòng 12 tháng sau chuyển tiếp.

NDIS sẽ được triển khai ở WA như thế nào?

Những đối tượng đang nhận hỗ trợ từ WA NDIS:

Người khuyết tật đang nhận hỗ trợ từ WA NDIS sẽ được chuyển tiếp sang NDIS phạm vi toàn quốc theo lịch trình sau:

 • North East Metro và inner Wheatbelt (tháng 4 đến tháng 7 năm 2018)
 • South Metro (tháng 7 đến tháng 11 năm 2018)
 • Central South Metro (tháng 8 đến tháng 10 năm 2018)
 • Lower South West (tháng 9 đến tháng 12 năm 2018)
 • Kimberley và Pilbara (tháng 10 đến tháng 12 năm 2018)

Những đối tượng khuyết tật đang chưa được nhận hỗ trợ từ WA NDIS:

NDIS phạm vi toàn quốc sẽ từng bước sẵn sàng hỗ trợ cho người dân WA theo lịch trình sau đây:

 • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 - khu vực Wheatbelt và Central South Metro
 • Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 - khu vực Goldfields-Esperance, North Metro và cho người tham gia mới trong khu vực South West
 • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 - khu vực Midwest Gascoyne, Great Southern, Central North Metro và South East Metro
 • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 - đảo Christmas Island và Cocos (Keeling) Islands

Thông tin về các khu vực chính phủ ở địa phương được bao gồm trong khu vực triển khai đang sẵn có tại trang thông tin triển khai ở WA của trang mạng NDIS. Các đối tượng đang nhận dịch vụ khuyết tật từ Chính phủ Tây Úc hay các chương trình của Khối thịnh vượng chung sẽ chuyển sang NDIS ở các thời điểm khác, tùy thuộc vào nơi họ sinh sống và loại hình hỗ trợ mà họ đang được nhận. Nếu quý vị đang nhận hỗ trợ từ các chính phủ Tây Úc hay Khối thịnh vượng chung, Nhóm Tiếp cận Quốc gia (National Access Team) của NDIA sẽ liên hệ với quý vị khi đến thời điểm chuyển tiếp sang NDIS.

Các hỗ trợ hiện thời của WA NDIS sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi kế hoạch của quý vị được chuyển tiếp sang mô hình NDIS phạm vi toàn quốc.

Nếu quý vị chưa nhận một hỗ trợ nào, quý vị vẫn có thể đủ tư cách nhận hỗ trợ NDIS nếu quý vị đạt các tiêu chí hợp thức có trên trang mạng của NDIS.

Tôi làm cách nào để tìm kiếm thêm thông tin?

Địa chỉ tốt nhất để thu thập thông tin về NDIS là trang mạng NDIS tại www.ndis.gov.au . Trang web này bao gồm một video ngắn gọn về triển khai NDIS ở WA và một trang thông tin hỏi đáp.

Các buổi phổ biến thông tin miễn phí về NDIS sẽ được tổ chức cho người khuyết tật, gia đình, người chăm sóc và nhà cung cấp dịch vụ của họ theo công tác triển khai NDIS. Chi tiết sẽ được đăng tải ở trang sự kiện WA thuộc trang mạng NDIS và quảng bá trên báo và truyền thông xã hội.

NDIA đã xuất bản ba cuốn cẩm nang người tham gia nhằm hỗ trợ người khuyết tật và người tham gia qua suốt hành trình NDIS của họ. Những cuốn cẩm nang này là một công cụ thực tiễn để giúp đỡ người khuyết tật, người tham gia, gia đình, người chăm sóc của họ và cộng đồng rộng rãi hơn trong việc tìm hiểu thêm và NDIS, chuẩn bị cho một buổi hẹn lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch của họ.

Địa điểm văn phòng đại diện NDIS

Văn phòng đại diện NDIS ở khu vực Perth Hills mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu tại:

78-80 Railway Parade, Midland WA 6056

Các văn phòng bổ sung khi mở cửa sẽ được đăng lên trang mạng địa chỉ NDIS.

Thông tin liên hệ NDIS

Điện thoại: 1800 800 110 (8 giờ sáng – 8 giờ tối)

Email: [email protected]

Đối với những người khiếm thính hay thất ngôn: TTY: 1800 555 677

Nói và nghe: 1800 555 727

Đối với những người cần trợ giúp về tiếng Anh: TIS: 131 450

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020