Samoan - information about coronavirus (COVID-19)

O faamatalaga e faatatau i le koronavairusi (KOVITI-19) o lo’o maua I lalo ifo, o le a maua atu nisi faamatalaga fou pe a mo’omia

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

“Fesoasoani tau Tekonolosi tau maualalo i le vaitaimi o le KOVITI-19 - O le faaaogāina o lau paketi ina ia maua ai mea e te mo’omia ina”, o loo maua I lalo ifo, o le a matou faia le faafouga pe a mana’omia.

This page current as of
18 September 2021
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?